Hedeflerimiz

Yüksek performans ve uyumlu çalışma için, bireysel kalite, ekip kalitesi, yönetimin kalitesi ana hedeflerimiz olarak belirlemek,

  • Özgün, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi, zamanlaması uygun kararlar almak,
  • Kaynaşmış, bütünleşmiş insan gruplarından takım bilinci oluşturarak sinerji yaratmak.
  • Sorumluluk ve inisiyatif sahibi olmak, sonunu düşünerek hareket etmek, öncelikleri tayin etmek, sürekli kazanmak (Hedef tayin etmek), ilk önce başkalarını anlamak, yaratıcı takım çalışması yapmak, hemen uygulamaya çalışma anlayışını benimsemek,
  • Çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin biçimde arttırmak,
  • Yönetim ve çalışanlar olarak, müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve önerilerini düzenli analiz ederek hizmetimizin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak,
  • Toplam Kalite sürecinin en önemli unsurunun insan faktörü olduğunu kabul ederek, çalışanları kalite sürecine dahil ederek, sisteme proaktif katılımlarını sağlamak,
  • Çalışanların motivasyonunun yüksek olduğu, yaptıkları işten sorumluluk ve gurur duyan, kendini geliştirmeye istekli bir kadro yaratmak,
  • Hizmet kalitemizi geliştirmek amacı ile kilit süreçlerimizi tanımlamak, ölçmek ve süreç performans sonuçlarını sürekli iyileştirme adına kullanmak,
  • Etkinliğimiz, dürüstlüğümüz ve örgütsel verimliliğimiz ile İşalat ve ihracatçı müşterilerimizin ihtiyaçlarını kaliteli bir servis ve rekabet edebilir bir fiyatla sunmak,
  • Sektördeki gelişme ve değişiklikleri, iyileştirme ve yenilenme acısından değerlendirerek, sürekli öğrenen bir organizasyon olmaya çalışmak.