Nakliyeciye Teslimi

FCA satıcının, malları alıcının belirlediği nakliyeciye ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslimi olarak bilinir. Teslimat için seçilen yerin, malların boşalıtılması ve yüklenmesine uygun yerler olması zorunluluğu vardır. Eğer teslimat ihracatçının yerinde (fabrika, depo veya işyeri) olursa, ihracatçı yüklemeden sorumlu olacaktır. Ancak teslimat başka bir yere olursa ihracatçı malların boşaltılmasından sorumlu olmayacaktır.

Bu teslim şekli çok çeşitli taşıma alternatiflerinin olduğu durumlada kullanılır. Nakliyeci taşıma sözleşmesinde yer alan, taşıma işini hava, kara, deniz, tren veya bunların hangi kombinasyonlarına göre taşımasını gerçekleştiren kişidir.

Satıcının Yükümlülükleri :

 1. Malların Kontrata Uygunluğu : Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikleri malları ve faturayı alıcıya vermelidir.
 2. Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı ve gümrük işlemlerini yapmalı masraflarını ödemelidir.
 3. Taşıma ve Sigorta Sözleşmesi : Taşıma sözleşmesi bakımından bir yükümlülük olmamakla birlikte alıcı tarafından isternirse, satıcı, nakliye için alıcının risk ve masrafları üstlendiği kurallar çerçevesinde sözleşme yapılabilir. Sigorta ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü yok.
 4. Teslimat : Satıcı, malları nakliyeciye veya alıcının görevlendirdiği birine satış sözleşmesinde belirlenen yer ve tarihte teslim etmelidir.
 5. Risklerin Üstlenilmesi : Satıcı, malların A4 maddesine uygun bir şekilde teslimatı yapılana kadar bütün riskleri taşır.
 6. Masrafların Paylaşımı : A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar bütün masrafları ödemelidir.
 7. Alıcının Bilgilendirilmesi : Satıcı, alıcıya A4 çerçevesinde malları teslim ettiği bilgisini vermelidir. Eğer zamanında ve doğru yerde teslimat yapılmamışsa alıcı bilgilendirilmelidir.
 8. Teslimat Onayı ve Nakliye Belgeleri : Satıcı A4 çerçevesinde yapımış olduğu mal teslimatının kanıtını sonmak zorundadır.
 9. Kontrol, Paketleme, Etiketleme : Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (kalite kontrolü, ölçme, tartma vs.) ödemelidir.
 10. A10)Diğer Yükümlülükler : Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir.

Alıcının Yükümlülükleri :

 1. Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Malların işalat gümrük işlemleri sırasındaki risk ve harcamalar alıcıya aittir.
 2. Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri : Eğer satış kontratına, satıcının anlaşma yapacağı konmadı ise, belirlenen yerden malların alınması için bir nakliye sözleşmesi yapmak durumundadır. Sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur.
 3. Teslim Alma : Mallar, A4, A7 ve B7 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
 4. Risklerin Üstlenilmesi : Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
 5. Masrafların Paylaşımı : Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra bütün masrafları ödemek durumundadır.
 6. Satıcının Bilgilendirilmesi : Alıcı, malların ne zaman ve nerede teslim alınacağı bilgisini önceden satıcıya bildirmelidir.
 7. Teslimat Onayı ve Nakliyat Bilgileri : Alıcı, satıcıya malları teslim aldığına dair bir belge sunmalıdır.
 8. Malların Denetlenmesi : Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
 9. Diğer Yükümlülükler : Alıcı A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.