İşyerinde Teslim

Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder. Bu tip teslimde satıcı masraf ve sorumluluğu minimum düzeyde iken, alıcı maksimum düzeyde masraf ve sorumluluğu ve bu sorumluluktan doğan riskleri üstlenir. Satıcının, sorumluluğundan kaynaklanan risk malın alıcı veya temsilcisi aracına yüklemeye başlandığı anda biter. Satıcı, sorumluluğunda olmamasına rağmen eğer taraflar satış sözleşmesine koyarlarsa satıcı malı araca yükler. Ancak, malın araca yüklenmesi esnasında doğabilecek kayıp ve hasar riskleri alıcıya aittir.

Alıcının Yükümlülükleri :

 1. Ödemenin Yapılması : Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
 2. Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Malların ihracat ve işalat gümrük işlemleri sırasındaki risk ve harcamalar alıcıya aittir.
 3. Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri : Her ikisi bakımından sorumludur.
 4. Teslim Alma : Mallar A4, A7 ve B7 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
 5. Risklerin Üstlenilmesi : Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
 6. Masrafların Paylaşımı : Alıcı, malları teslim aldıktan sonra bütün masrafları, ihracat gümrük işlemleri için gerekli masrafları ve satıcının A2 maddesi çerçevesinde yaptığı masrafları karşılçerçevesinde
 7. Satıcının Bilgilendirilmesi : Alıcı, malların ne zaman ve nerede teslim alınacağı bilgisini önceden satıcıya bildirmelidir.
 8. Teslimat Onayı ve Nakliyat Bilgileri : Alıcı, satıcıya malları teslim aldığına dair bir belge sunmalıdır.
 9. Malların Denetlenmesi : Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
 10. Diğer Yükümlülükler : Alıcı, A10’da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Satıcının Yükümlülükleri :

 1. Malların Kontrata Uygunluğu : Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir.
 2. Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Satıcı, alıcıya daha sonra gereksinim duyabileceği riskler, talepler, masraflar, resmi ve resmi olmayan ihracat belgelerini sağlamalıdır.
 3. Taşıma ve Sigorta Sözleşmesi : Her ikisi bakımından sorumluluğu yok.
 4. Teslimat : Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen tarihte eğer satış sözleşmesinde aksi belirtilmemiş ise yüklemeden alıcının yönetimine teslim etmelidir.
 5. Risklerin Üstlenilmesi : Satıcı, B5 maddesindeki açıklamalar çerçevesinde malların A4 maddesine uygun bi şekilde teslimatı yapılana kadar bütün riskleri taşır
 6. Masrafların Paylaşımı : B6 maddesinin koşullarına bağlı olarak, A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar bütün masrafları ödemek zorundadır.
 7. Alıcının Bilgilendirilmesi : Malları ne zaman ve nerede yükleneceğine dair bilgiyi alıcıya vermelidir.
 8. Dağıtım Kanıtı ve Nakliye Belgesi : Bir yükümlülüğü yok.
 9. Kontrol, Paketleme, Etiketleme : Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (kalite kontrolü, ölçme, tartma vs.) ödemelidir.
 10. Diğer Yükümlülükler : Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir.