FOB (Güvertede Teslim)

FOB’un anlamı satıcının malları belirlenen limandaki belirlenen gemiye yüklendikten sonra teslim ettiği şeklidir. Bu termde de satıcının mallar için bütün ihracat gümrük işlemlerini tamamlamış olması gerekir.

Satıcının Yükümlülükleri :

 1. Malların Kontrata Uygunluğu : Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir.
 2. Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
 3. Taşıma ve Sigorta Sözleşmesi : Taşıma ve sigorta sözleşmeleri bakımından bir yükümlülüğü yoktur.
 4. Teslimat : Satıcı, teslim edeceği malları belirlenen limandaki yükleme yapılacak gemiye, kararlaştırılan tarihte ve limanın gümrük yönetmelikleri çerçevesinde teslim etmelidir.
 5. Risklerin Üstlenilmesi : Satıcı, malların A4 maddesine uygun bir şekilde teslimatı yapılana kadar bütün riskleri taşır.
 6. Masrafların Paylaşımı : A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları ve liman masrafları dahil ödemelidir.
 7. Alıcının Bilgilendirilmesi : Satıcı, alıcıya A4 çerçevesinde malları teslim ettiği bilgisini vermelidir. Eğer zamanında ve doğru yerde teslimat yapılmamışsa alıcı bilgilendirilmelidir.
 8. Teslimat Onayı ve Nakliye Belgeleri : Satıcı, kendi yaptığı masraflarla A4 çerçevesinde yaptığı mal teslimatının kanıtını alıcıya sunmak zorundadır.
 9. Kontrol, Paketleme, Etiketleme : Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (kalite kontorlü, ölçme, tartma vs.) ödemelidir.
 10. Diğer Yükümlülükler : Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir.

Alıcının Yükümlülükleri :

 1. Ödemenin Yapılması : Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
 2. Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Malların işalat gümrük işlemlerinin yapılması ve bundan kaynaklanabilecek risk ve harcamalar alıcıya aittir.
 3. Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri : Alıcı belirlenen gemiden malların nakliyesi için bir nakliye sözleşmesi imzalanmalıdır. Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur.
 4. Teslim Alma : Mallar A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
 5. Risklerin Üstlenilmesi : Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
 6. Masrafların Paylaşımı : Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra Gemi navlunu ve varış yerindeki masraflar dahil bütün masrafları ödemek durumundadır.
 7. Satıcının Bilgilendirilmesi : Alıcı, malların hangi limandaki gemide ne zaman teslim alınacağı bilgisini açık olarak önceden satıcıya bildirilmelidir.
 8. Teslimat Onayı ve Nakliyat Bilgileri : Alıcı, satıcının malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
 9. Malların Denetlenmesi : Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
 10. Diğer Yükümlülükler : Alıcı, A10’da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Görseller