FAS (Geminin Bordasında Teslim)

FAS, satıcının malları ihracat gümrük işlemlerini yapmış bir şekilde daha önce belirlenmiş limanda malların gemi doğrultusunda rıhtıma veya mavnaya teslim etmesidir. Bunun anlamı alıcının limandaki yere yerleştirme işlemi bittikten sonra masrafları üstleneceğidir. Daha önceki incoterms versiyonunda alıcı ihracak gümrük işlemlerini yapmakta olduğuna dikkat edilmelidir. Bu term sadece deniz ve karasuyu taşımacılığında kullanılabilir.

Satıcının Yükümlülükleri :

 1. Malların Kontrata Uygunluğu : Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları faturayı alıcıya vermelidir.
 2. Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
 3. Taşıma ve Sigorta Sözleşmesi : Taşıma ve sigorta sözleşmeleri bakımından bir yükümlülüğü yoktur.
 4. Teslimat : Satıcı, teslim edeceği malları belirlenen limandaki yükleme yapılacak geminin yanına, kararlaştırılan tarihte ve limanın gümrük yönetmelikleri çerçevesinde teslim etmelidir.
 5. Risklerin Üstlenilmesi : Satıcı, malların A4 maddesinde uygun bir şekilde teslimatı yapılana kadar bütün riskleri taşır.
 6. Masrafların Paylaşımı : A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları dahil bütün masrafları ödemelidir.
 7. Alıcının Bilgilendirilmesi : Satıcı, alıcıya A4 çerçevesinde malları teslim ettiği bilgisini vermelidir. Eğer zamanında ve doğru yerde teslimat yapılmamışsa alıcı bilgilendirilmelidir.
 8. Teslimat Onayı ve Nakliye Belgeleri : Satıcı, kendi yaptığı masraflarla A4 çerçevesinde yaptığı mal teslimatının kanıtını alıcıya sunmak zorundadır.
 9. Kontrol, Paketleme, Etiketleme : Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafların (kalite kontrolü, ölçme, tartma vs.) ödemelidir.
 10. Diğer Yükümlülükler : Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir.

Alıcının Yükümlülükleri :

 1. Ödemelerin Yapılması : Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
 2. Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Malların işalat gümrük işlemleri sırasındaki risk ve harcamalar alıcıya aittir.
 3. Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri : Alıcı belirlenen gemiden malların nakliyesi için bir nakliye sözleşmesi imzalamalıdır. Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur.
 4. Teslim Alma : Malların A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
 5. Risklerin Üstlenilmesi : Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
 6. Masrafların Paylaşımı : Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra bütün masrafları ödemek durumundadır.
 7. Satıcının Bilgilendirilmesi : Alıcı, malların hangi limandaki gemide ne zaman teslim alınacağı bilgisini önceden satıcıya bildirmelidir.
 8. Teslimat Onayı ve Nakliyat Bilgileri : Alıcı, satıcının malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
 9. Malların Denetlenmesi : Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
 10. Diğer Yükümlülükler : Alıcı A10’da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.