CPT (Navlun ...

"Taşıma ücreti ödenmiş olarak..." terimi, malların belirlenen varış yerine taşınmasında navlunun satıcı tarafından ödendiğini anlatır.

FOB (Güvertede ...

FOB’un anlamı satıcının malları belirlenen limandaki belirlenen gemiye yüklendikten sonra teslim ettiği şeklidir.

FAS (Geminin ...

FAS, satıcının malları ihracat gümrük işlemlerini yapmış bir şekilde daha önce belirlenmiş limanda malların gemi doğrultusunda rıhtıma veya mavnaya teslim etmesidir.

Nakliyeciye Teslimi ...

FCA satıcının, malları alıcının belirlediği nakliyeciye ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslimi olarak bilinir.

Incoterms ...

ICC (International Chamber Of Commerce) Uluslararası Ticaret Odaları Birliği, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası ticaretin alcı, satıcı ve nakliyeci açısından risk ve sorumluluklarını tarif eden bir kurumdur.