Demiryolu Taşımacılığı

Blok tren ve vagon kiralamasında önemli bir tecrübeye sahip olan SAFİR Lojistik,demiryolu yapılanması ve aktarmalı ve kombine taşımacılık çözümleri ile müşterilerine önemli maliyet avantajları sağlamaktadır. Avrupa çapında kurduğu network ile Marmara’yı Avrupa’ya swapbody ile bağlayan SAFİR Lojistik geniş acenta yapısı içerisinde Yeşil Dünya politikasına paralel olarak, demiryolu, karayolu ve denizyolu taşımacılığında intermodal ve multimodal taşımalar ile çevreye yaydığımız karbondioksit miktarını minimize etmektedir. Aynı zamanda müşterilerimize maliyet avantajı sağladığımız bu taşıma modellerinde, hizmetlerimizi bir adım öteye götürerek blok tren işletmeciliğine paralel olarak demiryolu terminal işletmeciliğinde de piyasa önderi ve lideri konumundadır.