Mal Kabul

  • Depolama ve Stok Yönetimi
  • FIFO, FEFO, LOT, Seri No Bazında Envanter Kontrol
  • Üretime Hammadde ve Yarı Mamul Tedariği
  • Üretimden Yarı Mamul ve Mamul Kabulü
  • Sevkiyat
  • Tersine Lojistik
  • Periyodik ve Yıllık Stok Sayımları
  • Depo Yer Seçimi, Kurulumu ve Yerleşimi için Danışmanlık
  • ERP Benzeri Dış Sistemlerle Entegrasyon