Diğer Hizmetler

İş yapış etkinliğini ve verimliliğini ölçen kritik başarı göstergeleri müşteri isteklerine göre belirlenerek her ay düzenli ölçümler sistem tarafından hesaplanarak internet üzerinden müşterilere raporlanır. Bu göstergelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Depo Sahası İçerisinde Anlık Araç ve Sipariş Durum Bilgisi
  • Envanter Doğruluğu
  • Lokasyon Doğruluğu
  • Zamanında Sevkıyat ve Teslimat Oranları
  • Kusursuz Talep Karşılama Oranı